Conducció Eficient per a Conductors de Turismes

Aprenentatge de conducció eficient per a reduir notablement el consum de carburant i per tant d’una conducció que es menys nociva per al medi ambient.
• Coneixements de l’impacte del transport al Medi Ambient.
• El turisme com màquina de consum.
• Avui en dia, degut a la creixent mobilitat de les persones, el mon del transport cada vegada es més creixent, i per això més persones i empreses estan interessades en aplicar aquest tipus de conducció per l’èxit dels seus resultats.

 • A persones que estiguin sensibilitzades amb el Medi Ambient, que vulguin estalviar carburant i com a conseqüència d’això vulguin realitzar una conducció més segura.
  • És necessari estar en possessió del Permís de conducció B.

 • Introducció a la conducció eficient.
  • El cotxe com a màquina de consum.
  • Durant la marxa.
  • Conceptes associats i principals regles de la conducció eficient.
  • Aspectes pràctics de la conducció eficient.

 • La duració del curs és de quatre hores seguides, en un matí o una tarda.
  • Les 4 hores es reparteixen en dues hores de pràctiques i dues hores de teòrica.
  • Cada curs ha de tenir un mínim de tres alumnes per a cada formador repartint-se las dues hores de pràctiques entre els tres alumnes que van en un mateix vehicle.
  • En primer lloc es fa un recorregut, amb els tres alumnes, de més o menys d’una hora, en el qual aquests condueixen com ho farien normalment. Seguidament se’ls hi donen els coneixements teòrics de com utilitzar les tècniques adequades per a estalviar combustible. Finalment els alumnes apliquen a la pràctica els coneixements adquirits a la part teòrica i se’ls mostra l’estalvi aconseguit respecte de la volta realitzada anteriorment.

Acabat el curs, s’atorga un diploma oficial conforme s’ha realitzat el curs de Conducció Eficient.

¿VOLS MÉS INFORMACIÓ?

Nom

Mail (requerido)

¿Sobre quin curs o permís vols informació?

Missatge