Obtenció Llicència LVA (Vehícles Agrícoles)

 • Assolir la formació necessària per superar les proves d’obtenció de la llicencia LVA de la DGT.
  • Proporcionar els coneixements específics i destreses necessàries per conduir amb seguretat i eficàcia vehicles especials agrícoles i els seus conjunts per a les vies públiques.
  • Facilitar la inserció laboral a joves majors de 16 anys a les tasques del camp en el mon de la pagesia.

Normalment a joves menors de 18 anys, o els majors que no disposen del permís de la classe B, i que treballen en el camp i necessitin manejar vehicles especials agrícoles i els seus remolcs o màquines remolcades.
• Es requisit per poder fer aquest curs tenir més de 16 anys d’edat i no tenir el permís B.

NOTA: L’alumne haurà d’aportar el vehicle per fer les classes i l’examen, tractor i remolc de les següents característiques mínimes:
– Tractor: de rodes i de mínim 1000 kg de pes en buit i 3 metres de llargada.
– Remolc: mínim 750 kg de MMA, 2 metres d’amplada i 4 de llargada sense comptar la llança.

 • Normes i senyals reguladores de la circulació.
  – Ús dels carrils, distancies de seguretat, prioritats de pas.
  – Velocitats.
  – Maniobres: senyalització, avançaments, canvi de sentit, marxa enrere, parada i estacionament.
  • Senyals de circulació. Get on with, try out ones lady luck free blackjack games blackjack-consultant.co.uk.
  – Prioritat entre senyals, senyals dels agents, semàfors, senyals circumstancials, senyals verticals i marques viàries.
  – Enllumenat i sistemes de senyalització, la carrega i descàrrega.
  – Documentació del vehicle i del conductor.
  • Pràctiques.
  – Maniobres de canvi de sentit en un carrer sense sortida.
  – Maniobres d’estacionament.
  – Maniobres de desacoblament i acoblament de vehicles.

El curs comença amb les classes teòriques a l’aula, classes presencials, complementades amb una fase no presencial tutorada fent tests per internet.
• L’assistència no és obligatòria però és molt recomanable per garantir l’aprovat, avalat per les estadístiques dels nostres centres de formació.
• Una vegada superat l’examen de coneixements (teòric), s’iniciaran les classes pràctiques de destreses, en les pistes de pràctiques del centre, el nombre de sessions dependrà de les habilitats de cada alumne.
• Les classes teòriques es realitzaran en l’horari fixat pel centre, l’alumne podrà assistir a totes les classes que desitgi, fins aprovar.
• Les classes pràctiques es realitzen a hores convingudes generalment de dilluns a divendres havent-hi la possibilitat de fer-ne els dissabtes al matí.
Llicència per a la conducció de vehicles especials agrícoles expedida per la DGT amb lliurament a domicili.

¿VOLS MÉS INFORMACIÓ?

Nom

Mail (requerido)

¿Sobre quin curs o permís vols informació?

Missatge