PERMÍS B

 • Assolir els coneixements necessaris tant teòrics com pràctics per obtenir el permís B.
  • Poder conduir:
  1. Ciclomotors, tricicles i quadricicles de motor.
  2. Automòbils de MMA fins a 3500 kg amb capacitat per 9 persones inclòs el conductor i remolcs de fins 750 kg o de més si el conjunt no supera els 3500 kg de MMA.
  3. Vehicles especials no agrícoles i els seus conjunts, que no superin els 40 km/h i amb MMA no superior a 3500 kg.
  4. Vehicles agrícoles autopropulsats i els seus conjunts.

 • Es dirigeix al públic en general.
  • Es necessari per poder tenir més mobilitat i per tenir més oportunitats dintre del món laboral.
  • Només es necessita ser major d’edat.

 • Definicions:
  ­ Comprensió de les definicions i dels conceptes que s’apliquen en el curs.
  • Normes de circulació:
  ­­ Formes de circular, velocitats, maniobres i llums.
  ­ Prioritat en les interseccions.
  ­ Transport de mercaderies.
  • Senyalització:
  ­ Comprensió de la senyalització i ordre de prioritat.
  • Seguretat vial:
  ­ Permisos de conduir i documentació del vehicle.
  ­ Estat físics del conductor i circumstàncies atmosfèriques adverses.
  ­ Coneixements dinàmics del vehicle i assistència sanitària.

• La assistència teòrica no és obligatòria, però si recomanable per poder assolir els coneixements més ràpidament, gràcies a les explicacions del professorat.

• Les classes teòriques s’imparteixen a l’aula i les classes pràctiques es realitzen en circuit obert.

 • Un cop superat l’examen de circulació, la Prefectura Provincial de Trànsit expedeix un carnet provisional amb caducitat de tres mesos i només vàlid dins d’Espanya. El carnet definitiu és enviat per correu ordinari al domicili de l’interessat en el transcurs de 1 a 3 mesos des de l’apte.

VOLS MÉS INFORMACIÓ?

Nom

Mail (requerido)

¿Sobre quin curs o permís vols informació?

Missatge