Conducció Eficient de Vehicles Pesants

 • Sensibilització per aconseguir conductors segurs.
  • Adoptar actituds prudents a la conducció.
  • Conèixer els aspectes a valorar en un vehicle pesant per una conducció més segura i eficaç.
  • Millorar el confort i reduir l’estrès a la conducció.
  • Conèixer el funcionament dels elements del vehicle i el seu manteniment.
  • Familiaritzar-nos amb les noves tecnologies d’ajut a la conducció.
  • Aprendre a reduir el consum de carburant als desplaçaments amb el vehicle.
  • Agafar consciència de la qüestió de la contaminació ambiental.
  • Intercanviar experiències i idees.

 • Conductors professionals de vehicles pesants, categories (C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E), que vulguin ampliar els seus coneixements i els puguin aplicar a la seva professió.
  • Conductors que vulguin iniciar-se al sector del transport de vehicles pesants (mercaderies/viatgers), paral·lelament a l’obtenció del permís de conduir, categories (C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E), amb un mínim de 6 mesos de antiguitat, temps suficient per haver adquirit i assimilat certes habilitats, actituds i destreses.

El conductor.
• Posició al volant. Enjoy free blackjack uk
• Visibilitat.
• Velocitat.
• La circulació en vies públiques.
• L’automòbil i les lleis físiques.
• Seguretat Activa.
• Seguretat Passiva.
• Noves tecnologies aplicades a la conducció.
• Actuació en cas de accident.
• Contaminació i medi ambient (conducció eficient).
• Tècniques de conducció.
• Avaluació.

 • El curs tindrà una durada de 8 hores, distribuïdes en sessions formatives a realitzar:
  · Dissabtes, en horari de 09.00-14.00 h i de 15.00-18.00 h.
  · Dilluns-dimecres, en horari de 09-13 h. (Segons demanda, s’estudiaran horaris alternatius).
  • L’assistència serà obligatòria.
  • Cursos a realitzar amb un aforament mínim de 10 alumnes.
  • Les sessions pràctiques es desenvoluparan sota la supervisió i acompanyament d’un formador especialitzat en Formació Viària i Conducció Racional.

Certificat de Assistència i Aprofitament curs C.E.P.

¿VOLS MÉS INFORMACIÓ?

Nom

Mail (requerido)

¿Sobre quin curs o permís vols informació?

Missatge