Conducció Segura i Preventiva per a Conductors de Vehicles Industrials

 • Conèixer els tres elements del trànsit: via, vehicle, persona.
  • Facilitar eines per a la optimització de la cerca d’informació dins el trànsit.
  • Incentivar i facilitar eines per a poder interactuar amb els elements del trànsit a través d’una conducció preventiva.
  • Treballar les tècniques d’una conducció segura.
  • Incrementar la motivació per executar conductes segures dins els trànsit.
  • Valoració professional.

 • Dirigit a aquelles persones que tinguin el permís de conducció de la classe C, D o C+E (en funció del tipus de curs) i vulguin millorar les seves tècniques de conducció entorn una seguretat responsable i segura.

 • Desplaçar-nos en vehicle és una necessitat primària adquirida. Els accidents de trànsit. Elements que integren la circulació.
  • Actitud activa per part del conductor:
  – Relacionar-nos amb els altres elements.
  – Processos perceptius i atencionals.
  – Estat psicofísic del conductor. La importància de les distraccions.
  • Prendre decisions i poder executar-les. Capacitats motrius
  • Tècniques de conducció segura.

Durada del curs: 60 hores, 12 en modalitat presencial i 48 en modalitat a distància.
– Primera sessió a l’aula: objectius del curs i mètode de treballar a distància.
– Formació a distància.
– Segona sessió a l’aula: recollir els coneixements adquirits i pautes per la part pràctica
– Sessió en el vehicle: pràctic.
• Avaluació continuada. A destacar part pràctica.
• Número de participants: 20/25.
• Instal·lacions a determinar en funció del grup.

 • Certificat d’aprofitament i participació AltisFormació.

¿VOLS MÉS INFORMACIÓ?

Nom

Mail (requerido)

¿Sobre quin curs o permís vols informació?

Missatge