Operador de Plataforma Elevadora

 • Proporcionar els coneixements i destreses necessàries per l’ús de de la plataforma elevadora.
 • Obtenir, un cop superades les proves teòriques i pràctiques, el carnet d’operador de plataforma elevadora.

 • El curs s’adreça a operadors professionals de plataforma elevadora amb l’objectiu bàsic de donar la més àmplia informació sobre els riscos específics de l’ús dels diferents elements de la plataforma, per tal d’ aconseguir el màxim de seguretat en la conducció, i la professionalització de l’operador.
 • D’altra banda, s’ensenyaran les mesures de prevenció encaminades a evitar els accidents que aquesta mena d’aparells ocasiona.

 • Introducció
 • Descripció de la Plataforma elevadora
 • Riscos laborals de la plataforma elevadora
 • Comandaments de la Plataforma elevadora
 • Procediment i protocol d’operacions
 • Instruccions pel transport
 • Manteniment
 • Pràctica

 • El curs te una durada de 6 hores presencials
 • L’assistència és obligatòria i per obtenir el certificat i carnet s’han de superar les proves teòriques i pràctiques que es realitzaran internament al centre de formació.
 • El lloc d’impartició serà a AUTOESCOLA FONT, Camí Tuvots, s/n de Manresa.

 • Diploma acreditatiu i carnet d’operador de Plataforma elevadora ( cal renovar-lo cada 5 anys , segons la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals).

¿VOLS MÉS INFORMACIÓ?

Nom

Mail (requerido)

¿Sobre quin curs o permís vols informació?

Missatge