Obtenció Permís A2

Aconseguir la formació necessària per superar les proves d’obtenció del permís A2.
• Proporcionar els coneixements específics i destreses necessàries per conduir amb seguretat i eficàcia vehicles de dues rodes i de gran cilindrada (fins a 35 Kw de potència) per les vies públiques.

 • Normalment a joves amb una edat mínima de 18 anys que desitgin tenir un vehicle de dues rodes. Read more concerning online blackjack uk.
  • És requisit per realitzar el curs tenir nacionalitat espanyola o residència.
  • En cas d’estar en possessió del permís de la classe B estarà exempt de la realització de la prova de teòrica comuna i en cas d’estar en possessió del permís de la classe A1 (motocicletes de fins a 125 cc i no més de 11,9 Kw de potència) estarà exempt de realitzar la part teòrica comuna així com l’específica
  • I en el cas d’estar en possessió del permís de la classe A1 (motocicletes de fins a 125 cc i no més de 11,9kw de potència) amb més de dos anys d’antiguitat, només caldrà realitzar la prova de circulació per vies obertes al trànsit.

 • Teòrics.
  – Reglament general de conductors.
  – Senyalització de les vies.
  – Documentació, seguretat viària i primers auxilis.

• Destreses en circuit tancat
– Equipament i coneixements dels comandaments.
– Equilibri i habilitats a velocitat reduïda.
– Acceleració, reflexos i frenada d’emergència.

• Circulació en vies obertes al trànsit.
– Posició a la via.
– Adaptació de la velocitat al trànsit.
– Respecte per les normes i els altres usuaris.

 • El curs s’inicia amb les classes teòriques a l’aula, classes presencials, complementades amb una fase no presencial amb tutories realitzant test per Internet/Ordinador.
  • L’assistència no és obligatòria però sí molt recomanable per garantir l’aprovat, avalat per les estadístiques dels nostres centres de formació.
  • Una vegada superat l’examen de coneixements (teòrica), s’iniciaran les classes pràctiques de destreses, en la pista de pràctiques, el número de sessions varia en funció de l’habilitat l’alumne.
  • Les classes teòriques és realitzen en horari fixat pel centre, l’alumne podrà assistir a totes les que desitgi fins a obtenir l’aprovat.
  • Les classes pràctiques es realitzen en hores convingudes, de dilluns a divendres.

Permís A2 expedit per la Direcció General de Trànsit amb lliurament a domicili.

¿VOLS MÉS INFORMACIÓ?

Nom

Mail (requerido)

¿Sobre quin curs o permís vols informació?

Missatge