Operador de Grua Hidràulica Articulada

 • Proporcionar els coneixements i destreses necessàries per l’ús de les grues hidràuliques articulades.
 • Obtenir, un cop superades les proves teòriques i pràctiques, el carnet d’operador de Grua Hidràulica Articulada.

 • El curs s’adreça a persones que utilitzen grues hidrauliques articulades, personal de manteniment i responsables de seguretat amb l’objectiu bàsic de donar la més àmplia informació sobre l’ús de les grues hidràuliques articulades, la professionalització dels seus conductors i aconseguir el màxim de seguretat en la conducció.

 • Elements, funcions i manteniment de les Grues Hidràuliques Articulades.
 • Moviments Fonamentals i dispositius de seguretat.
 • Utilització de la Grua Hidràulica Articulada
  • Aixecament de pesos i apilament de material.
  • Operacions d’estiba amb diferents mercaderies i espais de treball.

 • El curs te una durada de 10 hores presencials dividides en 4 hores teòriques i 6 hores pràctiques.
 • L’assistència és obligatòria i per obtenir el certificat i carnet s’han de superar les proves teòriques i pràctiques que es realitzaran internament al centre de formació.
 • El curs es realitzarà amb un mínim de 5 alumnes.
 • El lloc d’impartició és al Camí dels Tubots, s/n de Manresa (Autoescola FONT).

 • Diploma acreditatiu i carnet d’operador de Grua Hidràulica Articulada ( cal renovar-lo cada 5 anys , segons la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals).

¿VOLS MÉS INFORMACIÓ?

Nom

Mail (requerido)

¿Sobre quin curs o permís vols informació?

Missatge