Obtenció Permís B+E

  • Assolir la formació necessària per superar les proves d’obtenció del permís B+E de la DGT.
    • Proporcionar els coneixements i destreses necessàries per conduir amb seguretat i eficàcia els vehicles que es poden portar amb el permís B remolcant un remolc o semiremolc no lleuger (més de 750kg de MMA) .

A persones que disposen del permís B i que necessiten portar un remolc o semiremolc de més de 750 Kg de MMA fins a 3.500kg de MMA, ja sigui per portar-hi animals, altres vehicles, etc.
• Es requisit per fer aquest curs estar en possessió del permís B.
Normes de circulació conduint amb un remolc enganxat.
­ – Velocitats, distàncies de seguretat amb els altres vehicles i dins de túnels.
­ – Senyals de circulació, ús de carrils, normes sobre parades i estacionaments, circulació per passos estrets.
­ – Prohibició de circulació en determinades dates i itineraris.
• Altres normes de circulació i senyalització circulant amb un remolc enganxat.
­ – Senyalització i enllumenat.
­ – Ús de les falques de roda.
­ – Plaques de matrícula
• Documents que s’han de portar.
­ – Permisos de conduir.
­ – Permisos de circulació i Fitxa d’inspecció tècnica.
­ – Assegurança.
• Pràctiques de destreses.
­ – Marxa enrere amb un remolc enganxat en línia recte i corba.
­ – Acoblament i desacoblament del remolc.
­ – Estacionament amb un remolc enganxat.
El curs comença amb les classes teòriques a l’aula, classes presencials, complementades amb una fase no presencial tutorada fent tests per internet.
• L’assistència no és obligatòria però és molt recomanable per garantir l’aprovat, avalat per les estadístiques dels nostres centres de formació.
• Una vegada superat l’examen de coneixements (teòric), s’iniciaran les classes pràctiques de destreses, en les pistes de pràctiques del centre, el nombre de sessions dependrà de les habilitats de cada alumne.
• Les classes pràctiques de circulació, es començaran una vegada aprovat l’examen de destreses i es realitzaran per vies obertes al trànsit, normalment en les mateixes zones del examen, el nombre de sessions dependrà del les habilitats de cada alumne.
• Les classes teòriques es realitzaràn en l’horari fixat pel centre, l’alumne podrà assistir a totes les classes que desitgi, fins aprovar.
• Les classes pràctiques es realitzen a hores convingudes generalment de dilluns a divendres.
Permís de conduir expedit per la DGT amb lliurament a domicili.

¿VOLS MÉS INFORMACIÓ?

Nom

Mail (requerido)

¿Sobre quin curs o permís vols informació?

Missatge