Obtenció Permís D

 • Obtenir una preparació i el permís que permet conduir vehicles automòbils el número de passatgers dels quals sigui superior a 9 incloent el conductor.
  • L’obtenció del permís D aporta els coneixements de les normes de circulació vigents, per als vehicles els quals permet conduir, i un petit manteniment mecànic de l’automòbil.
  • Amplia els horitzons de treball, en el ram del transport.

 • S’adreça a persones que vulguin portar vehicles de més de 9 passatgers.
  • S’ha de tenir un mínim de 24 anys i estar en possessió del permís B.

Normes de circulació.
• Seguretat vial.
• Reglamentació de transport escolar i de menors.
• Reglamentació de transports de viatgers.
• Seguretat a la conducció.

 • S’estima que aproximadament es triga entre 35 i 40 hores de mitjana per obtenir el permís D.
  • El curs es desenvolupa a la seva part teòrica dintre de les aules, i a la seva part pràctica, en un circuit tancat les maniobres i en vies obertes al trànsit la part de circulació.
  • Per a superar el curs i obtenir el permís han de superar-se unes proves mèdiques, un examen teòric i dos examens pràctics, un de maniobres i un altre de circulació.

Obtenció del Permís D.

VOLS MÉS INFORMACIÓ?

Nom

Mail (requerido)

¿Sobre quin curs o permís vols informació?

Missatge